Projekt ogrodu przydomowego w Zielonkach

Przedmiotem opracowania był projekt zagospodarowania niewielkiego skweru, będącego przedpolem dla punktów małej gastronomii typu foodtruck. Głównym założeniem projektowym było stworzenie estetycznego zieleńca, spełniającego jednocześnie funkcję ogródka kawiarnianego. W koncepcji proponuje się wyrównać teren placu do jednego poziomu, poprzez zastosowanie murka oporowego od strony chodnika. Wzdłuż niego zaproponowano niewysoki żywopłot, celem subiektywnego odcięcia skweru od ruchliwej ulicy. Centralną część projektu stanowi podniesiona donica z roślinami, wyposażona w drewniane ławki. Całość proponuje się ująć w ramy nasadzeń z krzewów liściastych.
Projekt ogrodu przydomowego w Zielonkach.
Projekt ogrodu przydomowego w Zielonkach.
Projekt ogrodu przydomowego w Zielonkach.