Projekt zieleni wokół budynku szkoły podstawowej w Czajowicach, gmina Wielka Wieś

Zieleń w granicy opracowania dzieli się ze względu na funkcję na dwie części. Nasadzenia w obrębie głównego wejścia i wjazdu oraz w bliskim otoczeniu budynku to gatunki roślin tworzących zieleń reprezentacyjną i funkcjonalną. W pozostałej części obszaru komponuje się swobodne układy zieleni, nawiązując do zastanych, naturalistycznych cech krajobrazowych obszaru. Projekt zakłada stworzenie „żywego labiryntu” z drzew i krzewów, tworzącego świetną przestrzeń zbaw dla dzieci. Pomiędzy urządzeniami zabawowymi wprowadza się zróżnicowane pasy nasadzeń krzewów, stanowiące ściany dla poszczególnych wnętrz placu zabaw.
projektowanie ogrodów
projektowanie ogrodów