Joanna Lasek
Architekt Krajobrazu, absolwentka Politechniki Krakowskiej. Posiada bogate doświadczenie w pracy na stanowisku projektanta oraz koordynatora realizacji inwestycji. Jej portfolio obejmuje projekty zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego. Kieruje zespołem architektów krajobrazu sporządzającym kompletne dokumentacje projektowo-kosztorysowe. Od 2021 roku Certyfikowany Inspektor Drzew.
Anna Zięcik
Absolwentka Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Krakowie na specjalizacji Tereny Zieleni oraz Międzyuczelnianego Podyplomowego Studium Terenów Zieleni w Krakowie. Czynna zawodowo od 2004 r. z dużym doświadczeniem w branży ogrodniczej, nieustannie podnosząca swoje kwalifikacje. Od 2021 roku Certyfikowany Inspektor Drzew.
`
Andrzej Jarzmik
Gospodarz Terenów Zieleni II stopnia SITO/NOT i SITR/NOT. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zawodzie ogrodnika. Jako kierownik robót zarządzał realizacją wielu projektów, od ogrodów prywatnych przez osiedla mieszkaniowe, tereny zieleni miejskiej aż po obiekty wielkokubaturowe.
Tomasz Szpilowski
Gospodarz Terenów Zieleni II stopnia SITO/NOT i SITR/NOT. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zawodzie ogrodnika. Jako kierownik robót zarządzał realizacją wielu projektów, od ogrodów prywatnych przez osiedla mieszkaniowe, tereny zieleni miejskiej aż po obiekty wielkokubaturowe.