Analizy i inwentaryzacje
Wykonujemy kompletne analizy przedprojektowe pozwalające stworzyć odpowiednie wytyczne projektowe dla danej inwestycji. Inwentaryzacje gromadzą zbiór danych o zastanym krajobrazie. Analizy wykonane na podstawie tych danych pozwalają ocenić możliwości ingerencji w poszczególne jego składowe podczas realizacji inwestycji.
Projektowanie
Wykonujemy kompleksowe projekty zagospodarowania przestrzeni zewnętrznych zarówno publicznych jak i prywatnych, składające się z projektu koncepcyjnego i budowlano-wykonawczego. Opracowujemy całościowe dokumentacje przetargowe, specyfikacje, przedmiary i kosztorysy inwestorskie.
Wykonawstwo
Świadczymy usługi związane z realizacją zieleni i zagospodarowania terenu w przestrzeniach publicznych i prywatnych. Łączymy kreatywność z określonymi celami inwestycyjnymi oraz ekonomicznymi. Rozumiemy jak ważna jest współpraca, otwartość na potrzeby inwestorów oraz zadowolenie użytkowników realizacji.
Pielęgnacja
Świadczymy usługi związane z kompleksową obsługą terenów zieleni przy obiektach. Gruntowne wykształcenie, wiedza i doświadczenie gwarantują, że zaproponowane przez nas rozwiązania i wykonane zabiegi pielęgnacyjne przyniosą oczekiwany efekt.