Analizy i inwentaryzacje
 • studia i analizy krajobrazowe
 • inwentaryzacje dendrologiczne
 • inwentaryzacje przyrodnicze
 • nadzory przyrodnicze
 • analiza wieku drzew
 • taksacje leśne
 • ekspertyzy przyrodnicze
 • gospodarka drzewostanem
 • raporty ekologiczne BREEAM
 • obsługa inwestycji w zakresie zieleni
 • raporty oddziaływania na środowisko
 • koordynacja procedur administracyjnych