Pielęgnacja
 • kompleksowe utrzymanie zieleni w przestrzeniach publicznych i prywatnych
 • przesadzanie drzew
 • wycinka i karczowanie
 • przycinanie i formowanie roślin
 • prace porządkowe
 • koszenie trawników
 • zabezpieczenie roślin przed zimą
 • zabezpieczenie drzew na terenie budowy
 • doradztwo z zakresu ochrony roślin
 • utrzymanie zieleni we wnętrzu
 • nadzór i prace interwencyjne