Projektowanie
 • projekty ogrodów
 • projekty parków, skwerów, zieleńców
 • projekty rewaloryzacji i zagospodarowania przestrzeni miejskich
 • projekty zieleni i zagospodarowania terenu na osiedlach mieszkaniowych
 • projekty zieleni drogowej
 • projekty rekultywacji obszarów zdegradowanych
 • rewaloryzacje zabytkowych założeń ogrodowych i parkowych
 • zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych
 • kształtowanie przestrzeni wokół budynków administracyjnych, szpitali, szkół, kościołów, centrów handlowych, obiektów przemysłowych
 • projekty dachów zielonych
 • projekty placów zabaw
 • projekty elementów wodnych w ogrodzie
 • projekty małej architektury
 • projekty oświetlenia ogrodowego
 • projekty systemów automatycznego nawadniania
 • projekty ścian zielonych
 • aranżacje balkonów
 • aranżacja zieleni wewnątrz budynków
 • opracowywanie zasad pielęgnowania i eksploatacji istniejących i nowo projektowanych obiektów architektury krajobrazu