Projekt zagospodarowania terenu przy domu jednorodzinnym w Zabawie, gm. Wieliczka

Ze względu na istniejące duże różnice poziomów na przedmiotowym terenie, zaproponowano podział ogrodu na strefy oddzielone od siebie murkami oporowymi, stanowiącymi jednocześnie element dekoracyjny. Przy wjeździe na posesję oraz przy wejściu do budynku zaprojektowano strefę reprezentacyjną, podkreślającą główną oś kompozycyjną ze szpalerem drzew i roślinami ozdobnymi. Północno-zachodnią część opracowania zaaranżowano na strefę użytkową z budynkiem gospodarczym i konstrukcjami pod winorośl. Funkcję tą powielono przy budynku mieszkalnym, poprzez wprowadzenie szklarni oraz drewnianych donic przeznaczonych pod uprawę warzyw i owoców. Pozostały teren zaaranżowano jako strefy relaksu oraz rekreacji biernej i czynnej, z altaną, tarasem, zbiornikiem wodnym i bogatą zielenią.
Projekt zagospodarowania terenu przy domu jednorodzinnym w Zabawie, gm. Wieliczka.
Projekt zagospodarowania terenu przy domu jednorodzinnym w Zabawie, gm. Wieliczka.
Projekt zagospodarowania terenu przy domu jednorodzinnym w Zabawie, gm. Wieliczka.
Projekt zagospodarowania terenu przy domu jednorodzinnym w Zabawie, gm. Wieliczka.
Projekt zagospodarowania terenu przy domu jednorodzinnym w Zabawie, gm. Wieliczka.
Projekt zagospodarowania terenu przy domu jednorodzinnym w Zabawie, gm. Wieliczka.