Projekt rewitalizacji terenów dawnej żwirowni w Niedzieliskach

Projekt obejmuje koncepcję rewitalizacji terenów po dawnej żwirowni, które dzięki naturalnej sukcesji wyewoluowały na urocze krajobrazowo miejsce. Teren pozbawiony swojej dawnej funkcji planuje się przeznaczyć pod rekreację i wypoczynek. Projekt swym zakresem obejmował stworzenie planu funkcjonalnego dla całości terenu, na podstawie którego powstało zagospodarowanie terenu. Celem projektu było stworzenie przestrzeni funkcjonalnej, ale jednocześnie posiadającej swój unikatowy charakter, wpisany w zastany krajobraz.
Projekt rewitalizacji terenów dawnej żwirowni w Niedzieliskach
Projekt rewitalizacji terenów dawnej żwirowni w Niedzieliskach
Projekt rewitalizacji terenów dawnej żwirowni w Niedzieliskach
Projekt rewitalizacji terenów dawnej żwirowni w Niedzieliskach
Projekt rewitalizacji terenów dawnej żwirowni w Niedzieliskach
Projekt rewitalizacji terenów dawnej żwirowni w Niedzieliskach
Projekt rewitalizacji terenów dawnej żwirowni w Niedzieliskach