Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Golikówka w Krakowie

Myślą przewodnią projektu było udostępnienie przestrzeni na cele edukacyjne oraz rekreacyjne, przy jednoczesnym zachowaniu naturalnego charakteru zieleńca. Chciano stworzyć miejsce, które stanie się dogodną przestrzenią dla integracji mieszkańców, aktywności dzieci, miejscem spotkań czy imprez rodzinnych i dzielnicowych. Wielkie stoły na polanie rekreacyjnej umożliwią organizację warsztatów, lekcji czy pikników w plenerze. Zaproponowana ścieżka edukacyjna to nie propozycja odczytania informacji na tablicach, ale chęć zaproszenia najmłodszych do samodzielnego odkrycia wiedzy, przy jednoczesnym wspieraniu ich rozwoju sensoryczno-sprawnościowego.
Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Golikówka w Krakowie
Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Golikówka w Krakowie
Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Golikówka w Krakowie
Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Golikówka w Krakowie
Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Golikówka w Krakowie
Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Golikówka w Krakowie
Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Golikówka w Krakowie