Projekt modernizacji Smoczego Skweru przy ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie

Przedmiotem projektu jest modernizacja istniejącego ‘Smoczego Skweru’ polegająca na stworzeniu nowego układu funkcjonalnego i komunikacyjnego na terenie oraz wyposażenie zieleńca w nowe obiekty małej architektury oraz urządzenia zabawowe. Motywem przewodnim nowego placu zabaw będzie legenda o Smoku Wawelskim. Centralnie zlokalizowana rzeźba smoka jest jednocześnie wielofunkcyjnym urządzeniem zabawowym, którego ogon pojawiający się w różnych częściach skweru spaja ze sobą poszczególne strefy funkcjonalne. Mali użytkownicy rozpoczynają swoją przygodę w podwawelskiej wiosce a kończą wydostając się zjeżdżalnią z paszczy smoka
Projekt modernizacji Smoczego Skweru przy ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie
Projekt modernizacji Smoczego Skweru przy ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie
Projekt modernizacji Smoczego Skweru przy ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie
Projekt modernizacji Smoczego Skweru przy ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie
Projekt modernizacji Smoczego Skweru przy ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie
Projekt modernizacji Smoczego Skweru przy ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie
Projekt modernizacji Smoczego Skweru przy ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie