Projekt miejskiego skweru przy ul. Estońskiej w Krakowie

Zamierzeniem projektu było stworzenie przestrzeni publicznej zachęcającej mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu oraz integracji różnych grup społecznych i wiekowych. Miejsce to trenować ma nie tylko ciało, ale również zdolności intelektualne i psychospołeczne, tj. wrażliwość społeczną, umiejętność współpracy, sportowe współzawodnictwo, kreatywność. W zestawie urządzeń rozmieszczonych w przestrzeni placu znajdują się zarówno elementy zabawowe, sportowe, urządzenia rehabilitacyjne dla osób starszych, jak również gry interaktywne wkomponowane w zestawy wielofunkcyjne. Wszystkie opisane wyżej elementy łączy asfaltowa ścieżka wyposażona w elementy małej architektury oraz oświetlenie. Całość założenia wypełniają projektowane krzewy i drzewa, tworzące ściany nieformalnych wnętrz dla poszczególnych stref zieleńca oraz izolację od zabudowy mieszkaniowej.
Skwer przy ul. Estońskiej w Krakowie
Skwer przy ul. Estońskiej w Krakowie
Skwer przy ul. Estońskiej w Krakowie
Skwer przy ul. Estońskiej w Krakowie
Skwer przy ul. Estońskiej w Krakowie
Skwer przy ul. Estońskiej w Krakowie
Skwer przy ul. Estońskiej w Krakowie
Skwer przy ul. Estońskiej w Krakowie
Skwer przy ul. Estońskiej w Krakowie