Projekt zagospodarowania terenu na osiedlu mieszkaniowym w Krakowie dla zadania: „Borkowskie Ogrody Osiedlowe”

Projekt miał na celu otwarcie, uczytelnienie i uporządkowanie przestrzeni. Zielone skwery wewnątrz osiedla zostały pozbawione wysokich żywopłotów i udostępnione dla mieszkańców. Zaplanowano, aby pierwotny, centralny układ zieleńców został uczytelniony i przeznaczony na miejsce wypoczynku dla użytkowników. Trawniki zaprojektowano jako większe, symetryczne powierzchnie, przeznaczone dla rekreacji czynnej i biernej. Zieleń niska natomiast zaplanowana została w czytelnych grupach, dostępnych do wglądu z poziomu wzroku człowieka.
Skwer przy ul. Estońskiej w Krakowie
Skwer przy ul. Estońskiej w Krakowie
Skwer przy ul. Estońskiej w Krakowie
Skwer przy ul. Estońskiej w Krakowie