Koncepcja rewitalizacji obszarów sportu i rekreacji w Proszowicach

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny rewitalizacji istniejącego parku, terenów sportowych oraz zagospodarowania terenów rekreacyjnych wzdłuż rzeki Szreniawy w miejscowości Proszowice. Celem zadania było zaprojektowanie spójnej, wielofunkcyjnej przestrzeni rekreacyjnej, służącej zarówno mieszkańcom jak i przyjezdnym, do aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Projekt dzieli daną przestrzeń na strefy funkcjonale, płynnie połączone ze sobą ciągami komunikacyjnymi, wkomponowując elementy do zastanej sytuacji terenowej. Zagospodarowanie obejmuje zaprojektowanie ścieżek pieszych i rowerowych, boisk sportowych, placów zabaw dla dzieci w różnych grupach wiekowych, miejsc rekreacji biernej w zieleni, zielonej klasy, ścieżek edukacyjnych, skateparku dla rolkarzy i rowerzystów oraz przystani kajakowej.
Koncepcja rewitalizacji obszarów sportu i rekreacji w Proszowicach
Koncepcja rewitalizacji obszarów sportu i rekreacji w Proszowicach
Koncepcja rewitalizacji obszarów sportu i rekreacji w Proszowicach
Koncepcja rewitalizacji obszarów sportu i rekreacji w Proszowicach
Koncepcja rewitalizacji obszarów sportu i rekreacji w Proszowicach
Koncepcja rewitalizacji obszarów sportu i rekreacji w Proszowicach
Koncepcja rewitalizacji obszarów sportu i rekreacji w Proszowicach
Koncepcja rewitalizacji obszarów sportu i rekreacji w Proszowicach