Zagospodarowanie Parku Kościuszki w Krakowie w zakresie nawierzchni i małej architektury

Projekt obejmował rewitalizację istniejących ścieżek pieszych na terenie całego parku. Nowe ciągi komunikacyjne zaprojektowane zostały z ekologicznej nawierzchni wodoprzepuszczalnej, wykonanej z mieszanki mineralno-żywicznej. Zaproponowany materiał ze względu na swój naturalny wygląd współgra z zabytkowym charakterem miejsca. Z uwagi na charakteryzujące go parametry techniczne sprawdza się przy użytkowaniu przez osoby z niepełnosprawnościami, jak również rowerzystów i rolkarzy. Opracowanie objęło również projekt elementów małej architektury, które stanowić będą ławki i kosze na śmieci umiejscowione w zaprojektowanych odpowiednio zatoczkach wzdłuż ścieżek.
Zagospodarowanie Parku Kościuszki w Krakowie w zakresie nawierzchni i małej architektury
Zagospodarowanie Parku Kościuszki w Krakowie w zakresie nawierzchni i małej architektury
Zagospodarowanie Parku Kościuszki w Krakowie w zakresie nawierzchni i małej architektury
Zagospodarowanie Parku Kościuszki w Krakowie w zakresie nawierzchni i małej architektury