Projekt zagospodarowania terenu w rejonie ul. Lipska – Mały Płaszów w Krakowie

Celem opracowania było skomunikowanie obszaru w osi północ-południe oraz wyposażenie terenu w elementy małej architektury, oświetlenie i zieleń. Projekt zagospodarowania determinuje ciąg pieszy o szerokości 2,5m przebiegający przez całość terenu objętego opracowaniem. Dla południowej części terenu opracowano szczegółowy projekt szaty roślinnej. Zieleń zaprojektowano w taki sposób, aby zachodnia część terenu stanowiła otwartą przestrzeń tworząc tzw. „miejską łąkę”. Jej wschodnią granicę zamyka ścieżka z nieformalnymi zatoczkami, które dzięki poszerzeniu do 4m zagospodarowane mogą być elementami małej architektury. Wzdłuż ciągu zaproponowano pasma zieleni, a wschodnią część opracowania wzbogacono w drzewa, które stworzą dodatkową izolację od zabudowy mieszkaniowej.
Projekt zagospodarowania terenu w rejonie ul. Lipska – Mały Płaszów w Krakowie
Projekt zagospodarowania terenu w rejonie ul. Lipska – Mały Płaszów w Krakowie
Projekt zagospodarowania terenu w rejonie ul. Lipska – Mały Płaszów w Krakowie