Projekt zagospodarowania terenu wokół zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Saskiej w Krakowie

Celem projektu było zagospodarowanie terenów wokół budynków mieszkalno-usługowych tak, aby na terenie wprowadzić ład przestrzenny i jednocześnie nawiązać do pobliskich terenów rekreacji nadwodnej. Na całym terenie zaprojektowano nawierzchnię nawiązującą swym rysunkiem do kompozycji zieleni oraz elementy małej architektury, oświetlenie i niewielki plac zabaw w sąsiedztwie ocieniających go drzew. Centralne miejsce zajęła „Strefa Rekreacji” służąca zarówno dorosłym jak i dzieciom, jako miejsce wypoczynku. Głównym elementem jest rozległy taras z ławkami i oświetleniem, podzielony tzw. „Suchą Rzeką” złożoną z otoczaków i traw ozdobnych. Przez ‘rzekę’ można przejść drewnianym mostkiem, stanowiącym dodatkową atrakcję. Całość dopełnia trawnik ramowany murkami oporowymi z ławkami, przecinający wzniesienie terenowe obsadzone zielenią wysoką. Miejsce to ma stanowić zieloną, zacienioną i wyciszoną enklawę.
Projekt zagospodarowania terenu wokół zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Saskiej w Krakowie
Projekt zagospodarowania terenu wokół zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Saskiej w Krakowie
Projekt zagospodarowania terenu wokół zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Saskiej w Krakowie