Projekt zagospodarowania terenu podwórza przy ul. Radziwiłłowskiej w Krakowie

Celem opracowania było stworzenie miejsca wypoczynku biernego i czynnego dla mieszkańców kamienicy oraz klientów gabinetów, które zlokalizowano na parterze budynku. Z bramy wejściowej poprowadzono główny ciąg komunikacyjny, do którego częściowo przylega plac ze stolikami i ławkami. Dalej ścieżka prowadzi do strefy gier i zabaw, którą proponuje się wyposażyć w drewniany podest pełniący częściowo rolę siedziska, piaskownicę, dwie skrzynie na zabawki terenowe oraz siedzisko z siatki linowej. Na murze graniczącym z sąsiednią działką miałaby znaleźć się duża tablica kredowa, a w nawiązaniu do tej kolorystyki proponuje się w zmianę koloru muru na czerń. Dzięki tak odważnej barwie, uzyska się kontrast z muralem i ścianką wspinaczkową planowanymi na przeciwległej elewacji kamienicy. Zastosowanie przy ścianie muru roślin kwitnących np. na żółto i pomarańczowo, pozwoli na uzyskanie przeciwwagi dla ciemnego tła.
Projekt zagospodarowania terenu podwórza przy ul. Radziwiłłowskiej w Krakowie.
Projekt zagospodarowania terenu podwórza przy ul. Radziwiłłowskiej w Krakowie.
Projekt zagospodarowania terenu podwórza przy ul. Radziwiłłowskiej w Krakowie.