Projekt ogrodu przydomowego w Siekierczynie, powiat Limanowski

Ogród nowoczesny wkomponowany w wiejski krajobraz. Teren inwestycji podzielony na wnętrza o różnym przeznaczeniu, swobodnie ze sobą połączonych, tworzących spójną całość pod względem charakteru i formy. W bliskim sąsiedztwie budynku zagospodarowanie przyjmuje nowoczesną formę w nawiązaniu do bryły budynku, stopniowo przechodząc do form swobodnych, zespalając ogród z zastanym krajobrazem. W projekcie wykorzystano spadek działki do aranżacji tarasów ziemnych, ograniczanych murkami oporowymi. Jednym z głównych założeń projektowych jest kompozycja zieleni swobodnej, naturalistycznej. W projekcie użyto głównie gatunków rodzimych, charakterystycznych dla regionu, nadając miejscu namiastkę rustykalnego klimatu.
projektowanie ogrodów limanowa
projektowanie ogrodów limanowa
projektowanie ogrodów limanowa
projektowanie ogrodów limanowa
projektowanie ogrodów limanowa