Joanna Lasek
Architekt Krajobrazu, absolwentka Politechniki Krakowskiej. Posiada bogate doświadczenie w pracy na stanowisku projektanta terenów zieleni oraz koordynatora realizacji inwestycji. Jej portfolio obejmuje projekty zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego. Jest osobą niezwykle ambitną, nieustającą w samorozwoju oraz poszukiwaniu najlepszych kreacji projektowych.
Anna Zięcik
Absolwentka Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Krakowie na specjalizacji Tereny Zieleni oraz Międzyuczelnianego Podyplomowego Studium Terenów Zieleni w Krakowie. Czynna zawodowo od 2004 r. z dużym doświadczeniem w branży ogrodniczej, nieustannie podnosząca swoje kwalifikacje.
`
Andrzej Jarzmik
Gospodarz Terenów Zieleni II stopnia SITO/NOT i SITR/NOT. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zawodzie ogrodnika. Jako kierownik robót zarządzał realizacją wielu projektów, od ogrodów prywatnych przez osiedla mieszkaniowe, tereny zieleni miejskiej aż po obiekty wielkokubaturowe.
Tomasz Szpilowski
Absolwent Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Krakowie. Uczestnik licznych kursów menadżersko–technicznych z zakresu doboru i projektowania instalacji nawadniających na terenach zieleni. Specjalista w pielęgnacji i konserwacji drzew i krzewów ozdobnych, z uwzględnianiem drzew pomnikowych i zieleni zabytkowej.